Търсене
Close this search box.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2012 г. Пенсии.

Национален учебен семинар

22 – 24 февруари 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2, Конферентна зала на Съюза на юристите в България

Лектори:

Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МАРИО ПЪРВАНОВ,
Съдия във Върховен касационен съд
КАТЯ КАШЪМОВА,
Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
ДАНИЕЛА АСЕНОВА,
Главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в Национален осигурителен институт
ЕЛИНА КОСТОВА,
Началник на отдел „Отпускане на пенсии” в Национален осигурителен институт

Учебна програма

22 февруари 2012 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара.

13.10 – 17.00 ч. Тема № 1
Актуални въпроси на трудовите правоотношения през 2012 г. Промените в Кодекса на труда и в други трудови закони.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Проф. д.ю.н. Васил Мръчков

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

23 февруари 2012 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Анализ на последната практика на Върховния касационен съд по Кодекса на труда. Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване. Общи основания за прекратяване на трудовия договор. Основания за уволнение по чл.328 КТ. Подбор по чл.329 КТ. Предварителна закрила при уволнение. Дисциплинарна отговорност. Имуществена отговорност на работодателя по чл.200 КТ. Приложно поле на касационното обжалване по трудови спорове.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Марио Първанов

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.30 ч. Тема № 3
Промените в социалното и здравното осигуряване за 2012 г. Осигурителни прагове и осигурителни вноски.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Катя Кашъмова

15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза

16.00 – 17.30 ч. Тема № 4
Новите моменти в паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване за 2012 г. Актуална практика на НОИ.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Даниела Асенова

24 февруари 2012 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 5
Пенсионно осигуряване
1. Видове пенсии. Условия за отпускане на пенсия за трудова дейност предвид промените в пенсионното законодателство от 1.01.2012 г.
2. Изискващи се документи за отпускане на пенсия за трудова дейност. Изготвяне на удостоверения за осигурителен стаж и доход – УП-2 и УП-3.
3. Отпускане и преизчисляване на пенсиите.
4. Условия за отпускане на наследствени пенсии и добавки от починал съпруг.
5. Други промени в пенсионното законодателство, в сила от 1.01.2012 г.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Елина Костова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина