Търсене
Close this search box.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2011 г. Новата Национална класификация на професиите и длъжностите.

Тридневен учебен семинар

23 – 25 февруари 2011 г.
София, ул. „Пиротска” № 7, ет. 2
Конферентна зала на СЮБ

Лектори:
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
МАРИО ПЪРВАНОВ,
Съдия във Върховен касационен съд
КАТЯ КАШЪМОВА,
Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
ДАНИЕЛА АСЕНОВА,
Главен директор на Главна дирекция „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване” в Национален осигурителен институт
Д-р ЕЛКА ДИМИТРОВА,
Директор на Дирекция „Политика на пазара на труда” в Министерство на труда и социалната политика

Учебна програма

23 февруари 2011 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара.

13.10 – 17.00 ч.
Тема № 1
„Промени в нормативната уредба на трудовите отношения. Актуални въпроси на трудовото законодателство през 2011 г. Новият правен режим на отпуските.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Проф. д.ю.н. Васил Мръчков

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

24 февруари 2011 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Преглед на решенията на Върховния касационен съд, постановени по реда на чл. 290 ГПК, за уеднаквяване на съдебната практика по трудови спорове. Възникване и прекратяване на трудовите правоотношения. Дисциплинарна отговорност. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника или служителя.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Марио Първанов

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на първи етаж

13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Промените в социалното и здравното осигуряване за 2011 г. Координационни схеми за социална сигурност.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Катя Кашъмова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

25 февруари 2011 г. (петък)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 4
„Новите моменти в паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване за 2011 г. Актуална практика на НОИ.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Даниела Асенова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 12.30 ч. Тема № 5
„Новата Национална класификация на професиите и длъжностите (НКПД) за 2011 г. Административни актове – характеристика, съдържание и предназначение. Кодови таблици за преход между НКПД 2005 и НКПД 2011. Подготовка на предприятията за прилагане на новата класификация.”

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Д-р Елка Димитрова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина