Търсене
Close this search box.

Счетоводство и право – Пролет 2011


Тринадесети национален учебен семина

20 – 24 юни 2011 г.
Курортен комплекс „Слънчев ден”
Хотели „Мираж” и „Марина”


Учебни теми:

Счетоводство
Корпоративно подоходно облагане
Облагане доходите на физическите лица
Данък върху добавената стойност
Трудови отношения и отпуски

Лектори:

ВЕЛИН ФИЛИПОВ, д.е.с., регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант

Доц. д-р ЛЮДМИЛА МЕРМЕРСКА, Данъчен консултант

КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант

ЛАРИСА ТОДОРОВА,
Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерство на труда и социалната политика

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

20 юни 2011 г. (понеделник)

08.30 ч. Отпътуване с автобус/микробус от София, пл. „Македония” 1, пред сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт).
14.30 – 18.00 ч. Регистрация на участниците на рецепцията в хотел „Мираж”. Настаняване в хотели „Мираж” и „Марина”.
18.30 – 21.00 ч. Вечеря

21 юни 2011 г. (вторник)

07.30 – 09.00 ч. Закуска
09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара в конферентна зала „Перун” в хотел „Марина” – Иво Ризов, Директор „Обучение” в НКЦ „Решение” ООД

09.10 – 13.00 ч.
Обучение – Тема № 1:
„Практически въпроси по счетоводство и корпоративно подоходно облагане. Новият Закон за ограничаване на плащанията в брой.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Велин Филипов

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
13.00 – 14.00 ч. Обяд
14.00 ч. Персонални консултации с лектора
18.30 – 21.00 ч. Вечеря

22 юни 2011 г. (сряда)

07.30 – 09.00 ч. Закуска

09.00 – 13.00 ч. Обучение – Тема № 2:
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1.1.2011 г. Данъчна и съдебна практика по спорни въпроси.
1. Промени в ЗКПО:
– промени в данъчното третиране на счетоводни грешки, свързани с данъчни амортизируеми активи;
– промени в данъчното третиране на доход, начислени в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
2. Промени в ЗДДФЛ;
– данъчно третиране на доходите от наем;
– данъчно третиране на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – физически лица;
– документиране на доходи, получавани от местни физически лица.
3. Данъчна и съдебна практика по спорни въпроси:
– третиране на разходи в полза на персонала по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ;
– третиране на разходи за реклама по реда на ЗКПО;
– отклонение от данъчно облагане според ЗКПО и ЗДДФЛ.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Доц. д-р Людмила Мермерска

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
13.00 – 14.00 ч. Обяд
14.00 ч. Персонални консултации с лектора
18.30 – 21.00 ч. Вечеря

23 юни 2011 г. (четвъртък)

07.30 – 09.00 ч. Закуска

09.00 – 13.00 ч.
Обучение – Тема № 3:
„Актуални въпроси по данъка върху добавената стойност. Регламент за прилагане на Директива 2006/112, в сила от 1 юли 2011 г.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Калина Златанова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
13.00 – 14.00 ч. Обяд
13.30 – 20.30 ч. Екскурзия до Балчик, нос „Калиакра” и мидената ферма в Дълбока.
18.30 – 21.00 ч. Вечеря

24 юни 2011 г. (петък)

07.30 – 09.00 ч. Закуска

09.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 4:
„Промените в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. Правен режим на платения годишен отпуск през 2011 г. Актуална практика на Министерство на труда и социалната политика.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Лариса Тодорова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Освобождаване на стаите и обяд
13.30 ч. Отпътуване на автобуса/микробуса за София

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина