Търсене
Close this search box.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството.

Седми национален учебен семинар

2 – 4 юни 2010 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
ВИОЛЕТА АНГЕЛИЕВА, Директор на Дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ
ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ, Зам. Началник на ДНСК

Учебна програма

2 юни 2010 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 – 17.00 ч. Тема № 1
„Правни последици при осъществяване на строителство в разрез с действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план. Изисквания при издаване на разрешения за строеж и одобрени инвестиционни проекти. Приложимост на хипотезите по чл. 225 от Закона за устройство на територията.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Галина Солакова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

3 юни 2010 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Практически проблеми при прилагане на Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър.
• Актуални въпроси при сключване на сделките по ЗУТ във връзка с урегулиране на поземлените имоти. Разделяне и обединяване на поземлени имоти във връзка с урегулирането им. Отразяване на сключените сделки и на приложената регулация в процеса на изработване на кадастралните карти.
• Преустройство, разделяне и смяна на предназначението на сгради и на самостоятелни обекти като предпоставка за сключване на сделки с тях.
• Технически и правни действия при нанасяне на настъпилите промени в недвижимите имоти в кадастралните карти.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Валентина Бакалова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Новите изисквания при проектиране и изпълнение на строежите. Технически правила, норми и стандарти за:
– устойчивост на строежите;
– осигуряване на безопасност при пожар;
– сеизмично осигуряване на строителни конструкции;
– безопасна експлоатация на асансьорите;
– енергийна ефективност на сградите.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Виолета Ангелиева

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

4 юни 2010 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
„Практика на ДНСК по премахване на незаконното строителство. Хипотези за незаконен строеж. Административни действия при установяване на незаконен строеж. Действия по премахване на незаконното строителство – доброволно и принудително премахване.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Георги Даракчиев

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина