Търсене
Close this search box.

Присъствен семинар и уебинар – Актуални въпроси на устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството

Присъствен семинар и уебинар

11 – 12 октомври 2022 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия”

Лектори:
САВИН КОВАЧЕВ,
Консултант, експерт по устройство на територията

ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ,
Главен директор на Главна дирекция „Строителен контрол“ в ДНСК

ГАЛИНА СОЛАКОВА,
Съдия във Върховния административен съд

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

11 октомври 2022 г. (вторник)

09.30 – 09.35 ч. Откриване на семинара и уебинара Иво Ризов,
Управител на НКЦ Решение ООД
09.35 – 11.00 ч. Тема № 1
Специфика на производствата по ЗУТ, свързани с извършване на административни услуги и издаване на административни актове. Връзка между ЗУТ и АПК.
Практически проблеми, свързани с основните процедури, обхващащи „предстроителния процес“. Процедиране на устройствени планове, издаване на визи за проектиране, одобряване на проекти и издаване на разрешения за строеж.
Лектор
Савин
Ковачев
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
11.30 – 13.00 ч. Тема № 2
Статут и взаимоотношения между участниците в процеса на строителството. Проблеми от практиката и съвети за преодоляването им.
Лектор
Савин
Ковачев
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка
14.00 – 15.30 ч. Тема № 3
Актуални въпроси на изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ.
Лектор
Валентина
Бакалова
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза / почивка
16.00 – 17.30 ч. Тема № 4
Актуални въпроси на прилагането на регулацията в контекста на практиката на Конституционния съд.
Решение № 3 от 24 февруари 2022 г. по конст. д. № 16 от 2021 г. на КС, което отменя мораториумът за придобиване по давност на общински и държавни имоти.
Решение № 10 от 26 юли 2022 г. по конст. д. № 21 от 2021 г. на КС, с което се обявява противоконституционност на § 23 от ПРЗ на ЗИД ЗУЗСО относно сроковете за отчуждаване за територията на СО.
Лектор
Валентина
Бакалова

12 октомври 2022 г. (сряда)

09.30 – 13.00 ч. Тема № 3
1. Служебна проверка на одобрените инвестиционни проекти и издадените разрешения за строеж от органите на ДНСК.

1.1. Обхват на служебната проверка по реда на чл. 156 от ЗУТ.
1.2. Издаване на заповед от органите на ДНСК, с която се отменя разрешението за строеж или заповедта за допълване по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, заедно с одобрените инвестиционни проекти.
2. Производство по въвеждане в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория.
2.1. Издаване на заповед за назначаване на Държавна приемателна комисия.
2.2. Условия за издаване на разрешение за ползване или отказ за въвеждане в експлоатация на строежа.
Лектор
Георги
Даракчиев
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза / почивка
13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка  
14.00 – 17.30 ч. Тема № 4
Актуална съдебна практика по ЗУТ и ЗКИР.

Обжалване на актове за одобряване и изменение на ОУП и ПУП. Разрешения за строеж. Спиране на строежи. Незаконни строежи. Отрицателен установителен иск по чл. 292 АПК. Изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.
Лектор
Галина
Солакова
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза / почивка
17.30 ч. Закриване на семинара и уебинара  

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина