Търсене
Close this search box.

Нови моменти и практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти за 2013 г.

Девети национален учебен семинар

29 – 31 октомври 2013 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектор:

Д-р АНТОН СВРАКОВ, регистриран одитор

Учебна програма

29 октомври 2013 г. (вторник)

13.30 – 13.40 ч. Откриване на семинара
13.40 – 15.00 ч. Тема № 1
Законова регламентация, организация и особености в приложението на МСС в България за 2013 г. Общ преглед на приложимите за българската практика стандарти.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Тема № 2
Основни промени в МСС, в сила от 1 януари 2013 г. Предстоящи промени.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

30 октомври 2013 г. (сряда)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 3
Основни изисквания на концептуалната рамка за финансови отчети. Счетоводна политика, счетоводните предположения, събития след края на отчетния период.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Практически примери по изготвяне и представяне на годишните финансови отчети с общо предназначение.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела
13.30 – 15.00 ч. Тема № 5
Бизнес-комбинации, преструктуриране и консолидиране на финансовите отчети.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза
15.30 – 17.00 ч. Тема № 6
Основни принципи при отчитане и представяне на активите и пасивите.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

31 октомври 2013 г. (четвъртък)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 7
Основни принципи при отчитане и представяне на приходите, разходите, начисленията и данъците от печалбата.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Тема № 8
Специфични въпроси за някои отрасли и дейности.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час

12.30 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина