Търсене
Close this search box.

Обществени поръчки – 2012. Нови моменти. Практически въпроси. Процедури. Практика и контрол. Новият Закон за публично-частното партньорство

Национален учебен семинар

10 – 12 октомври 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:

МАРИАНА КАЦАРОВА,
Директор на дирекция „Правно-нормативно осигуряване” в Сметна палата

ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА,
Правен консултант, експерт в Комисията по правни въпроси на Народното събрание и на Сметната палата

Учебна програма

10 октомври 2012 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 – 17.00 ч. Тема № 1
Нови моменти при възлагането на обществени поръчки от 2012 г. – практически аспекти. Вътрешни правила. Обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП. Критерии за подбор на участниците. Критерии и методика за оценка на офертите. Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП. Нови основания за изменение на договорите за обществени поръчки.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор МАРИАНА КАЦАРОВА

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

11 октомври 2012 г. (четвъртък)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 2
Процедури. Особености при възлагането на обществени поръчки с публична покана. Специфики при провеждане на ограничена процедура и на процедура на договаряне без обявление по ЗОП.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор МАРИАНА КАЦАРОВА

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 12.30 ч. Тема № 3
Практика и контрол. Предварителен контрол по ЗОП – най-често срещани грешки при откриване на процедурите. Последващ контрол по ЗОП – практика на Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Административно-наказателна отговорност.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор МАРИАНА КАЦАРОВА

12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 15.00 ч. Тема № 4
Понятие за публично-частното партньорство (ПЧП) съгласно Закона за публично-частното партньорство (ЗПЧП) и в сравнение с други понятия и модели. Обекти и субекти на ПЧП. Планиране на ПЧП – предпоставка за осъществяването на проект за ПЧП. Осъществяване на проект за ПЧП: подготвителен етап от страна на публичния партньор.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

15.30 – 17.00 ч. Тема № 5
Осъществяване на проект за ПЧП: провеждане на процедура за избор на частния партньор, специфични допълнения към изискванията на ЗОП. Договор за ПЧП – сключване, съдържание, изпълнение, изменение, прекратяване.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА

12 октомври 2012 г. (петък)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 6
Проектно дружество и публично-частно дружество за изпълнение на договор за ПЧП. Икономически баланс на договора за ПЧП.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 12.30 ч. Тема № 7
Промените в други закони, произтичащи от ЗПЧП.

Лекция 2 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор ЕМИЛИЯ ПЕТКОВА

12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина