Търсене
Close this search box.

Актуални въпроси на облигационното право. Недействителност на сделките. Обезщетение при договорно неизпълнение. Косвени и отменителни искове. Договор за поръчка и договор за дружество

Национален юридически семинар

14 – 16 ноември 2012 г.
София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ, Съдия във Върховния касационен съд
Проф. д.ю.н. АНГЕЛ КАЛАЙДЖИЕВ, Преподавател по търговско право в СУ „Св. Кл. Охридски”
ТОТКА КАЛЧЕВА, Съдия във Върховния касационен съд
ГЕОРГИ ХОРОЗОВ, Адвокат

Учебна програма

14 ноември 2012 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара

13.10 – 17.00 ч. Тема № 1
Актуални проблеми на недействителността на правните сделки.
Видове недействителност, основания и правни последици, трансформиране на недействителността;
Прогласяване на нищожността на правната сделка;
Унищожаване на правната сделка;
Обявяване и прогласяване на другите форми на недействителност.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Борислав БЕЛАЗЕЛКОВ

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

15 ноември 2012 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Обезщетение при договорно неизпълнение.
Обезщетение за вреди по чл. 82 ЗЗД
Обезщетение за вреди при разваляне на договор /чл. 88, ал. 1 изр. 2 ЗЗД/
Обезщетение по чл. 42, ал. 1 ЗЗД и чл. 12 ЗЗД
Отговорност при солидарни задължения и при задължения с право на избор
Съпричиняване на вреди по чл. 80 ЗЗД
Поправяне на вреди по чл. 80 ЗЗД

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Тотка КАЛЧЕВА

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела

13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
Договор за поръчка
Съдържание. Права и задължения на страните.
Формални изисквания за действителност и за доказване. Значението на формата за правата на доверителя върху предоставеното или придобитото от довереника във връзка с дадената поръчка.
Изпълнителна и отчетна сделки. Действие и последици от сключването им за страните по договора.
Защита на доверителя при недобросъвестност на довереника.
Права и задължения на страните по договора в гражданския процес, образуван във връзка с изпълнителната сделка.
Преглед на съдебната практика.
Договор за дружество
Правна същност. Многостранен договор. Сключване, изпълнение, прекратяване. Последици от прекратяването.
Липса на правосубектност и последици за съдружниците.
Представителство на съдружниците. Общи права и задължения.
Изпълнение върху права и вземания на съдружници.
Гражданското дружество като данъчно задължено лице.
Преглед на съдебната практика.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Георги ХОРОЗОВ

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

16 ноември 2012 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Косвени искове.
Видове.
Искът по чл. 134 ЗЗД – материални права, които могат да се упражняват, предпоставки, упражняване на правото, последици.
Особености при останалите косвени искове.
Развитие на съдебната практика.
Отменителни искове.
Искът по чл. 135 ЗЗД – фактически състав, упражняване на правото, последици.
Отменителни искове в несъстоятелността.
Развитие на съдебната практика.

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Проф. д.ю.н. Ангел КАЛАЙДЖИЕВ


10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина