Търсене
Close this search box.

Учебен семинар – Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Тридесет и девети национален учебен семинар

5 – 7 октомври 2022 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*

Лектори:
Инж. КАЛИНКА ВЪЛКОВА,
Директор на Дирекция „Инспекция по труда – Софийска област“

Инж. ОГНЯН АТАНАСОВ,
Водещ експерт по ЗБУТ, Член на УС на Европейската агенция по безопасност и здраве

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ,
Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

5 октомври 2022 г. (сряда)

10.00 ч. Отпътуване с микробус от София, пл. „Македония” 1, пред сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт).
12.30 – 14.00 ч. Регистрация на участниците на рецепцията в хотела.
14.00 – 14.10 ч. Откриване на семинара в конферентна зала „България”. Иво Ризов,
Управител
14.10 – 15.30 ч. Обучение – Тема № 1:
Подготовка на персонала по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
Лектор
Инж. Калинка
Вълкова
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
16.00 – 17.30 ч. Обучение – Тема № 2:
Контрол по осигуряване на безопасност и здраве при работа.
Правомощия и функции на Инспекциите по труда. Превантивен и последващ контрол. Установяване на нарушения, санкции и наказания. Диалог и сътрудничество между инспекторите по труда и работодателя.
Лектор
Инж. Калинка
Вълкова
19.00 – 21.00 ч. Вечеря

6 октомври 2022 г. (четвъртък)

08.00 – 09.00 ч. Закуска
09.00 – 10.30 ч. Обучение – Тема № 3:
Национална програма по безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г. Приоритети и възможности за подобряване на условията на труд в предприятията.
Лектор
Инж. Огнян
Атанасов
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 4:
Политики и мерки за подобряване на превенцията на трудовите злополуки и професионалните заболявания.
Лектор
Инж. Огнян
Атанасов
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.30 ч. Свободно време
19.00 – 21.00 ч. Вечеря

7 октомври 2022 г. (петък)

08.00 – 09.00 ч. Закуска
09.00 – 10.30 ч. Обучение – Тема № 5:
Промените в Кодекса на труда от юли 2022 г.
1. Предоставяне на информация на работниците при промяна на трудовото правоотношение.
2. Нови срокове за изпитване.
3. Отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст от бащата или осиновителя.
4. Съвместяване на трудовите и семейни задължения.
5. Други.
Лектор
Николай
Стоянов
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза и освобождаване на стаите
11.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 6:
Практически въпроси по трудови отношения.
1. Отговорност на работодателя за нарушения на трудовото законодателство по чл. 415в от Кодекса на труда.
– Видове нарушения и приложими законови санкции.
– Установяване на нарушенията от контролните органи.
2. Едностранно прекратяване на трудовия договор от страна на служителя. Хипотези, права и задължения на работодателя. В кои случаи е налице обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор.
Лектор
Николай
Стоянов
12.30 – 13.30 ч. Закриване на семинара и обяд
13.45 ч. Отпътуване на микробуса за София

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина