Търсене
Close this search box.

Присъствен семинар и уебинар – Граждански процес

Присъствен семинар и уебинар

Електронно правосъдие
Електронни документи
Изпълнително производство
Обективно съединяване на искове
Тълкувателна практика на ВКС

1 – 2 декември 2021 г.

София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа”

Лектори:
СТЕФАН КЮРКЧИЕВ, Зам. председател на Софийски градски съд

КРАСИМИР МАШЕВ, Съдия в Софийски апелативен съд

МАРИАНА ОБРЕТЕНОВА, Частен съдебен изпълнител

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ,
Началник отдел „Съвет към председателя на ВКС за уеднаквяване практиката на ВКС с практиката на ЕСПЧ и СЕС“

Вие може да изберете един от следните варианти за участие:

1. Присъствен семинар.
2. Уебинар по интернет в Zoom.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА И УЕБИНАРА

1 декември 2021 г. (сряда)

09.30 – 09.35 ч. Откриване Иво Ризов,
Управител
09.35 – 12.45 ч. Тема № 1:
Актуални въпроси на гражданския процес.

1. Процесуални действия на съда и страните при подаване на искова молба, отговор, връчване на съобщения и книжа по електронен път. Проблеми и разрешения след влизане в сила на измененията в ГПК (считано от 30.06.2021 г.).
2. Процесуални действия на съда и страните в електронна форма – проблеми на първоинстанционното производство след влизане в сила на измененията в ГПК (считано от 30.06.2021 г.). Общи и специфични изисквания при събиране на доказателства. Видеоконферентна връзка. Представяне и оспорване на електронни документи.
Лектор
Стефан
Кюркчиев
11.00 – 11.20 ч. Кафе-пауза / почивка
12.45 – 13.30 ч. Обедна почивка
13.30 – 16.50 ч. Тема № 2:
Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателвена тежест на електронния документ по ГПК.

1. Същност на електронния документ. Подписани и „неподписани” електронни документи. Официални и частни електронни документи. Съставяне на диспозитивни и удостоверителни частни електронни документи.
2. Преценка на доказателствената стойност на електронния документ в гражданското процесуално право.
3. Оспорване истинността на електронния документ, разпределение на доказателствената тежест и способи за установяване на истинността му.
Лектор
Красимир
Машев
15.00 – 15.20 ч. Кафе-пауза / почивка

2 декември 2021 г. (четвъртък)

09.30 – 12.45 ч. Тема № 3:
Индивидуално принудително изпълнение.

Съотношение на изпълнителния процес по ГПК с други производства за принудително удовлетворяване на вземания.
Изпълнителни способи за изпълнение на парични вземания.
Последни промени в ГПК. Електронно правосъдие в изпълнителното производство.
Съдебна практика по спорни въпроси, свързани с прилагането на законовата уредба.
Лектор
Мариана
Обретенова
11.00 – 11.20 ч. Кафе-пауза / почивка
12.45 – 13.30 ч. Обедна почивка
13.30 – 16.50 ч. Тема № 4:
Обективно съединяване на искове.

Насрещен иск и възражение за прихващане. Инцидентен установителен иск. Обратен иск. Признание и отказ от иска. Оттегляне на иска.
Тълкувателна практика на ВКС.
Тълкувателно решение № 1 от 02.07.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2019 г., ОСГТК относно развалянето на договора за прехвърляне на чужд имот.
Тълкувателно решение № 2 от 26.03.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2019 г., ОСГТК относно правото на цесионера да защити вземането си чрез павлов иск.
Тълкувателно решение № 3 от 17.03.2021 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2018 г., ОСГТК, относно възможността да бъде вписана с нов ред изсрочена ипотека, след заличаването й на това основание.
Тълкувателно решение № 2 от 25.11.2020 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2019 г., ОСГК за правото на съдебна защита срещу нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 от ЗЗДН.
Лектор
Борислав
Белазелков
15.00 – 15.20 ч. Кафе-пауза / почивка
16.50 ч. Закриване на семинара / уебинара

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина