Търсене
Close this search box.

Данъци и счетоводство – Есен 2020

Двадесет и втори национален учебен семинар

15 – 18 септември 2020 г.

Курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”,
Хотелски комплекс „Астор Гардън” 5*

Учебни теми

Корпоративно подоходно облагане
Облагане на доходите на физическите лица
Данък върху добавената стойност

Лектори:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант
КАЛИНА ЗЛАТАНОВА, Данъчен консултант
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП

Учебна програма

15 септември 2020 г. (вторник)

08.00 ч. Отпътуване с микробус/автобус от София, пл. „Македония” 1, пред сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт).
14.00 – 18.00 ч. Регистрация на участниците на рецепцията на хотела. Настаняване.
18.00 – 21.00 ч. Вечеря

16 септември 2020 г. (сряда)

07.30 – 09.00 ч. Закуска
09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара в конферентна зала „Варна“. Иво Ризов
Директор „Обучение“
09.10 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 1:
ЗКПО и Covid-19:
– Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения;
– Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране;
– Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС;
– Данъчно третиране при обезценяване на активи;
– Други.
Промените в ЗКПО през 2020 г.:
– Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
– Промени в регулирането на слабата капитализация
– Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
– Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
– Хибридни несъответствия
– Други промени
Актуални въпроси, данъчна и съдебна практика по прилагането на ЗКПО
Лектор
Димитър
Войнов
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 14.30 ч. Обяд
14.30 ч. Свободно време
18.00 – 21.00 ч. Вечеря

17 септември 2020 г. (четвъртък)

07.30 – 09.30 ч. Закуска
09.30 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 2:
Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност. Новата ставка от 9 %.
1. Стоки, за доставката на които се прилага намалената ставка от 9 %.
2. Услуги, за които се прилага намалената ставка. Определение на ресторантьорски и кетъринг услуги.
3. Изключения за прилагане на намалената ставка.
4. Облагане на авансовите плащания, документиране на доставките.
5. Данъчно третиране на заварените случаи – платени аванси при ставка 20 % и доставка на стоката/услугата при новия ред на облагане.
6. Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.:
6.1. Данъчно третиране на разходите за изграждане, подобрение или ремонт на техническа инфраструктура публична държавна/общинска собственост. Право на приспадане на данъчен кредит.
6.2. Нови моменти в облагането на разходите за подобрения на недвижими имоти. Определение за нова сграда. Корекции на ползван данъчен кредит за направените разходи подобрения на сграда.
6.3. Доставка на стоки при режим складиране на стоки до поискване.
Лектор
Калина
Златанова
11.00 – 11.30 ч. Кафе-пауза
12.30 – 14.30 ч. Обяд
14.30 – 20.00 ч. Свободно време. По желание, екскурзия с местен екскурзовод
18.00 – 21.00 ч. Вечеря

18 септември 2020 г. (петък)

07.30 – 09.00 ч. Закуска
09.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 3:
Актуални въпроси по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
1. Промени в ЗДДФЛ, настъпили през 2020 г.
2. Особености при извършване на корекции в предоставената информация със справките по чл. 73 от ЗДДФЛ в срок до 30 септември 2020 г.
3. Казуси от практиката във връзка с предоставяне на информацията по реда на чл. 73 от ЗДДФЛ.
4. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – особености във връзка с нейното попълване и извършването на еднократни корекции до 30 септември 2020 г.
5. Други актуални казуси от практиката.
Лектор
Евгения
Попова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза и освобождаване на стаите
12.30 – 14.30 ч. Обяд
13.30 ч. Отпътуване на микробуса/автобуса за София

Актуални продукти

Месечни списания

месечно списание Труд и право - 2024 г.
списание Счетоводство данъци и право
месечно списание Собственост и право
месечно списание Търговско и облигационно право

Избрани публикации

0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина