Търсене
Close this search box.

Промените в трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ и ВКС

Традиционен национален учебен семинар

23 – 25 октомври 2019 г.

София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа

Лектори:
ДАНИЕЛА АСЕНОВА,
Директор на дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт
ТЕОДОРА ДИЧЕВА,
Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
МАРИО ПЪРВАНОВ,
Съдия във Върховен касационен съд
ЕЛКА АТАНАСОВА,
Началник отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Национален осигурителен институт

Учебна програма

23 октомври 2019 г. (сряда)

13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците в семинара
13.30 – 13.40 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“
13.40 – 17.00 ч. Тема № 1
1. Актуални въпроси и практика по прилагането на Кодекса за социално осигуряване и наредбите, свързани държавното обществено осигуряване през 2019 г.
2. Подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения при временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Новите образци на документи в сила от 1 юли 2019 г.
3. Служебно преизчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност.
4. Парични обезщетения за безработица.
5. Осигурителен доход и осигурителен стаж. Подаване на данните за осигурителен стаж и доход.
6. Самоосигуряващи се лица.
Лектор
Даниела
Асенова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

24 октомври 2019 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
1. Начини на отчитане на работното време, регламентирани в Кодекса на труда.
• Особености при нормиране, отчитане, промени в графика за работа при сумирано изчисляване на работното време.
• Отчитане на работното време при подневното и сумирано изчисляване на работното време – особености при ненормирания работен ден, гъвкавото работно време и при работа от разстояние.
2. Новият Закон за хората с увреждания и квотите за назначаване на хора с трайни увреждания:
• На какъв етап от процедурата по спазване на квотите са работодателите – какво става, когато работник, назначен в изпълнение на квотата, напусне работа или когато работодателят, освободен от квоти, назначи хора с трайни увреждания.
• Квотата по закона – особености във връзка с изпълнението на квотата. Определяне на средносписъчна численост на персонала, етапи и срокове за изпълнение на квотите.
• Ред за прилагане на алтернативни мерки – къде има публични регистри, от които може да се подберат изпълнители по алтернативни мерки. Особености при прилагането на тези мерки.
• Освобождаване от изпълнение на квотите – възможности за освобождаване. Особености при всеки от двата начина за освобождаване от квоти.
• Компенсационни вноски – от кога следва да започне внасянето им и до кога да продължат ежемесечните вноски.
• Практика на МТСП и ИА „ГИТ“ във връзка с прилагането на квотите и алтернативните мерки за заетост на хората с увреждания.
Лектор
Теодора
Дичева
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд  
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
1. Видове договори в трудовото законодателство и важни особености за всеки от тях. Трудови договори, които могат да използват работодателите за назначаване на хора с трайни увреждания, при спазване на действащото законодателство.
• Трудови договори, осигуряващи възможност за гъвкава заетост.
• Особености при наемане на работници – хора с трайни увреждания във връзка с изпълнение на квотите.
• Особености при прекратяване на трудовите договори на трудоустроени работници и служители.
2. Извънреден труд – ред за полагане, заплащане, отчитане, контрол по спазването на разпоредбите:
• Възлагане, компенсиране и заплащане и отчитане на извънредния труд;
• Категории работници, за които има забрана за полагане на извънреден труд.
• Как се преодолява забраната за полагане на извънреден труд. Как работникът законосъобразно може да откаже полагането на извънреден труд;
• Заплащане на извънреден труд – при подневно и сумирано отчитане на работното време.
5. Административни и електронни услуги, предоставяни от ИА „ГИТ“:
• Административни и електронни услуги, възможности за търсене на съдействие от контролните органи на ИА ГИТ от страна на работодателите – при издаване на удостоверения по чл. 58 от ЗОП, при пропускане на 3-дневния срок за регистрация на трудов договор при получаване на еднодневни трудови договори и др.
• Какви са изискванията за ползване на услугите – ел.подпис, еднократна регистрация или други изисквания.
Лектор
Теодора
Дичева
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза  

25 октомври 2019 г. (петък)

09.00 – 10.30 ч. Тема № 4
Преглед на последната практика на Върховния касационен съд по трудови спорове. Важни въпроси и казуси по прилагането на Кодекса на труда относно основанията за едностранно прекратяване на трудовия договор по чл. 328 КТ, подбора по чл. 329 КТ и дисциплинарната отговорност.
Лектор
Марио
Първанов
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
11.30 – 13.00 ч. Тема № 5
Промените в нормативните актове, свързани със задължителното пенсионно осигуряване.
Служебно преизчисляване на пенсиите за придобит осигурителен стаж/осигурителен доход след пенсионирането.
Право на лицата на избор размерът на трудовите им пенсии да бъде определен с индивидуален коефициент, изчислен по методиката до и след 31.12.2018 г.
Промени в Закона за хората с увреждания, влияещи върху пенсиите на лицата.
Лектор
Елка
Атанасова
13.00 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина