Търсене
Close this search box.

Защита на личните данни. Новата правна уредба. Практически решения

12 септември 2018 г.

Габрово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 10
Художествена галерия „Христо Цокев“

Лектор:
Д-Р НЕВИН ФЕТИ,
Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията


УЧЕБНИЯТ СЕМИНАР ЩЕ ОБХВАНЕ НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ПРАВНА УРЕДБА НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът се прилага пряко във всички държави членки от 25 май 2018 г.;
• Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета;
• Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления;
Измененията и допълненията на Закона за защита на личните данни.

Целта на учебния семинар е да бъдат изяснени правата на физическите лица и задълженията на администраторите и обработващите лични данни, произтичащи от новата правна уредба. Акцентът е поставен върху практическото прилагане на Общия регламент относно защитата на данните и привеждане на дейността на съответния администратор/обработващ в съответствие с новите изисквания.

По време на семинара ще Ви бъде представена уникалната книга на ИК „Труд и право“ – Защита на личните данни

Учебният семинар е предназначен за: администратори на лични данни, управители, юристи, финансисти, мениджъри „Човешки ресурси“, IT специалисти, специалисти по сигурността на информацията и др.

Учебната програма ще започне в 09.00 ч. и ще приключи в 17.00 ч.

Цената включва: обучение, консултации, учебни пособия, учебни материали в електронен вид и кафе-паузи. Вие можете да заявите своето участие на телефони:
088/597-03-23, 088/597-03-31 и 066/80-53-71, knsbgabrovo@abv.bg – Регионален съвет на КНСБ, Габрово.
За Севлиево – 088/597-03-45, за Дряново и Трявна – 088/597-04-84.
088/882-52-18, 088/890-84-55 и 066/80-68-61, expertconsult_gb@abv.bg – Кооперация „Експерт Консулт“, Габрово.
За Севлиево – 089/542-48-24 и 0675/3-35-07, megi_696@abv.bg.
02/981-13-76, e-mail: ivorizov@trudipravo.bg – г-н Иво Ризов, Директор „Обучение“ в ИК „Труд и право“.
Нашият сайт – www.trudipravo.bg.Плащането може да извършите чрез нашите представители в Габрово, както и чрез банков превод до:

ТБ „ОББ“ АД
Сметка: BG45UBBS84231010793412, BIC: UBBSBGSF
ИК „Труд и право“

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина