Търсене
Close this search box.

Актуални въпроси на обществените поръчки

Традиционен национален учебен семинар

Промените в Закона за обществените поръчки и в правилника по прилагането му
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Работа с електронната платформа
Работа на Комисията
Договори за обществени поръчки
Обжалване на решенията на възложителите
Практика на КЗК и ВАС

17 – 19 октомври 2018 г.

София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия

Лектори:

МАРИАНА КАЦАРОВА, Експерт по обществени поръчки
ЦВЕТАН СТОЕВСКИ, Експерт по обществени поръчки
ЦВЕТЕЛИНА ПОПОВА, Експерт по обществени поръчки

Учебна програма

17 октомври 2018 г. (сряда)

13.00 – 13.30 ч. Регистрация на участниците в семинара
13.30 – 13.40 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор „Обучение“
13.40 – 17.00 ч. Тема № 1
Промените в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в правилника за прилагането му (ППЗОП).
Стойностни прагове и сроковете за подаване на оферти. Кръг на задължени лица при деклариране на обстоятелства за личното състояние. Предварителен контрол на Агенцията за обществени поръчки. Нови състави на административни нарушения. Други промени.
Лектор
Мариана
Кацарова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

18 октомври 2018 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП).
Правни и практически аспекти на работата с платформата. Връзка с профила на купувача. Модули на системата.
Лектор
Мариана
Кацарова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторант „Егур Егур“
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
Работа на Комисията при процедури по Закона за обществени поръчки. Етапи, прилагане на „обърнат“ ред, основни грешки, документиране.
Сключване и изменение на договори за обществени поръчки. Събиране на документи. Прилагане в практиката на основанията за изменение на договора.
Лектор
Цветан
Стоевски
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

19 октомври 2018 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
Обжалване на решенията, действията и бездействията на възложителите. Нови моменти в производството по обжалване пред КЗК и ВАС.
Доказване на качеството „заинтересовано лице“. Особености на производствата по обжалване на решенията за откриване на процедура. Предпоставки за налагане на временна мярка. Основания за прекратяване на производството пред КЗК. Легални способи за уведомяване на заинтересованите страни. Актуална практика на КЗК и ВАС.
Действия при отмяна на решение или действие на възложителя.
Съпоставка на измененията в ЗОП и практиката на КЗК и ВАС. Критерии за възлагане и разработване на методика за оценка на офертите. Допускани грешки при формулиране на изискванията в документацията и осигуряването на достъп до нея. Подизпълнител и капацитет на трето лице. Прекратяване на процедурата.
Лектор
Цветелина
Попова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина