Търсене
Close this search box.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

Тридесет и втори национален учебен семинар

3 – 5 октомври 2018 г.

Сандански, Парк Хотел Пирин 5*

Лектори:

Инж. АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ, Главен инспектор в Главна дирекция „Инспектиране на труда“ в ИА „Главна инспекция по труда“
ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Директор на Дирекция „Правно осигуряване“ в ИА „Главна инспекция по труда“

Учебна програма

3 октомври 2018 г. (сряда)

10.00 ч. Отпътуване с автобус/микробус от София, пл. „Македония“ 1, пред сградата на КНСБ (за участниците, заявили общ транспорт).
12.00 – 14.00 ч. Регистрация на участниците на рецепцията в хотела.
14.00 – 14.10 ч. Откриване на семинара в конферентна зала „България“.
14.10 – 17.30 ч. Обучение – Тема № 1:
Ключови фигури в системата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието – права, отговорности и задължения.
Технически средства и действия за защита на живота и здравето на работещите – приоритети и изисквания.
Лектор
Инж. Александър Борисов
15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза
19.00 – 21.00 ч. Вечеря

4 октомври 2018 г. (четвъртък)

08.00 – 09.00 ч. Закуска
09.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 2
Рискове за безопасността и здравето на работещите при някои широко приложими и често срещани дейности в предприятията.
Специфични изисквания и практики при защита на работещите от електромагнитни полета.
Лектор
Инж.
Александър
Борисов
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд
13.45 – 20.00 ч. Екскурзия до Мелник, Роженския манастир и местността „Рупите“.
20.00 – 21.00 ч. Вечеря

 

5 октомври 2018 г. (петък)

08.00 – 09.00 ч. Закуска
09.00 – 12.30 ч. Обучение – Тема № 3:
1. Новите моменти в трудовото законодателство през 2018 г. Промените в Кодекса на труда, Търговския закон, Гражданския процесуален кодекс и подзаконовите нормативни актове.
2. Специалната закрила по време на съществуването и при прекратяването на трудовото правоотношение.

– Категории работници и служители, имащи право на специална закрила.
– Права и задължения на всяка от страните по трудовото правоотношение при прилагане на специалната закрила.
– Приложимост на специалната закрила при уволнение.
– Обхват на специалната закрила при полагането на нощен и извънреден труд.
– Права и задължения на страните по трудовото правоотношение при трудоустрояване на работник или служител.
Лектор
Теодора Дичева
10.30 – 10.50 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Закриване на семинара, освобождаване на стаите и обяд
13.45 ч. Отпътуване на автобуса/микробуса за София

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
9 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Теодора Дичева
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина