Търсене
Close this search box.

Актуални въпроси на устройството на територията и строителството

Шести национален учебен семинар

11 – 13 ноември 2009 г.

София, ул. „Пиротска” № 18, Хотел „Света София”

Лектори:
ВАЛЕНТИНА БАКАЛОВА, Адвокат
СТОЯНКА ИЛОВА, Главен юрисконсулт в дирекция „Правна” в МРРБ
МИЛКА ГЕЧЕВА, Зам. Началник на ДНСК
ГАЛИНА СОЛАКОВА, Съдия във ВАС

Учебна програма

11 ноември 2009 г. (сряда)

13.00 – 13.10 ч. Откриване на семинара
13.10 – 17.00 ч. Тема № 1
„Правила и нормативи за прилагане на общите и подробните устройствени планове. Специфични правила и нормативи към ОУП и ПУП. Практически проблеми при изработването, съгласуването и одобряването им.“

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Валентина Бакалова

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

12 ноември 2009 г. (четвъртък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 2
„Практически аспекти при оспорване на административните актове, издавани по Закона за устройство на територията. Възможности и предели на оспорване на административните актове в областта на устройственото планиране – устройствени схеми, устройствени планове, визи за проектиране. Възможности и предели на оспорване на административни актове в областта на строителството – инвестиционни проекти, разрешения за строеж, разрешения за поставяне, актове и протоколи по време на строителството, заповеди по Глава тринадесета от ЗУТ, разрешения за ползване, удостоверения за въвеждане в експлоатация.“

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Стоянка Илова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 – 13.30 ч. Обяд в ресторанта на хотела
13.30 – 17.00 ч. Тема № 3
„Актуални проблеми от практиката на ДНСК по въвеждане в експлоатация на завършените строежи. Противоречия и несъвършенства в законово регламентираните категории на видовете строежи. Особености при въвеждане в експлоатация на строежи на техническата инфраструктура. Анализ на едновременното прилагане на разпоредбите на ЗУТ и правилата на ФИДИК при въвеждане в експлоатация на строежи, финансирани от програми на ЕС.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Милка Гечева

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

13 ноември 2009 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 4
„Актуална практика на ВАС по въпросите на незаконното строителство. Спиране на незаконните строежи. Забрана за ползване на неприети по установения ред строежи. Премахване на незаконни строежи. Удостоверение за търпимост по § 16, ал. 1 от Преходните разпоредби на ЗУТ.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектори Галина Солакова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза
12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

16 октомври 2024
– 18 октомври 2024
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Димитър Войнов, Валентина Василева, Евгения Попова
19 октомври 2024
– 26 октомври 2024
Испания, Коста де Алмерия, Рокетас де мар
Димитър Войнов
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Евгения Попова
23 февруари 2024
Русе, Хотел „Дунав Плаза”
Лектор: Цветана Янкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина