Новите моменти в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. Практически въпроси по трудови отношения и социално осигуряване

Двудневен учебен семинар

16 – 17 септември 2010 г.
София, пл. „Македония” № 1, ет. 2
Конферентна зала на КНСБ

Лектори:
ЙОСИФ МИЛОШЕВ,
Главен методолог на Националния осигурителен институт
Проф. д.ю.н. ВАСИЛ МРЪЧКОВ
ЛАРИСА ТОДОРОВА,
Държавен експерт в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в Министерството на труда и социалната политика

Учебна програма

16 септември 2010 г. (четвъртък)

09.00 – 09.10 ч. Откриване на семинара.

09.10 – 12.30 ч.
Тема № 1
„Промените в Кодекса за социално осигуряване през 2010 г. Актуални въпроси на социалното осигуряване. Практика на НОИ.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Йосиф Милошев

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

12.30 – 13.30 ч.
Обяд в ресторанта срещу конферентната зала

13.30 – 17.00 ч. Тема № 2
„Промените в Кодекса на труда през 2010 г. Актуални въпроси на трудовите отношения в условията на криза.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Проф. д.ю.н. Васил Мръчков

15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза

17 септември 2010 г. (петък)

09.00 – 12.30 ч. Тема № 3
„Практика на МТСП по прилагането на Кодекса на труда. Решения на правни казуси.”

Лекция 4 учебни часа
Дискусия 1 учебен час
Лектор Лариса Тодорова

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

12.30 ч. Закриване на семинара

Предстоящи семинари

20 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Димитър Войнов
19 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Валентина Василева
15 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Евгения Попова
12 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектор: Теодора Бакърджиева
7 декември 2023
– 8 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Азия“
Лектори: Борислав Белазелков, Доц. д-р Таня Градинарова, Красимир Машев, Мариана Обретенова
29 ноември 2023
– 1 декември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Европа“
Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова, Д-р Ганета Минкова
22 ноември 2023
– 24 ноември 2023
Конгресен център „Глобус“ – Конферентна зала „Европа“
Лектори: Димитър Войнов, Валентина Василева, Лорета Цветкова, Д-р Ганета Минкова
0
    Кошница
    Изпразнете кошницатаОбратно към магазина