Меню

Заявка за участие в уебинар

  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2022 г.
ПРОМЕНИТЕ ЗА 2023 г.
 
21 декември 2022 г., 9.30 - 15.30 ч.

Учебен уебинар в Zoom

Прочети още...

Заявка за участие в уебинар

  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ЗА 2022 г.
ПРОМЕНИТЕ ЗА 2023 г.
 
20 декември 2022 г., 9.30 - 13.00 ч.

Учебен уебинар в Zoom

Прочети още...

Заявка за участие в уебинар

  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ЗА 2022 Г.
ПРОМЕНИТЕ ЗА 2023 г.
 
15 декември 2022 г., 9.30 - 13.00 ч.

Учебен уебинар в Zoom

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

  АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРАКТИКА ПО
 ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
 
15 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г. РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ПО ДОПК
  23 - 25 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г. РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ПО ДОПК
 16 - 18 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА ВЕЩНОТО ПРАВО
  9 декември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКОТО И ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО
Недействителност. Облигационни права и задължения

  8 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
- Обезпечаване и изпълнение на парични притезания
- Защита при процесуално незаконосъобразно изпълнение
- Конкуренция между изпълнение по ГПК, ЗОЗ, ДОПК и производството по несъстоятелност
- Изпълнение върху заложено имущество по ЗОЗ

  1 - 2 декември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС
- Гласни доказателствени средства и гласни доказателства
- Преклузии - Особени искови производства по ГПК
- Преюдициални отношения.
- Тълкувателна практика на ВКС

  3 - 4 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
  2 ноември 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...

Заявка за участие в семинар/уебинар

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
  20 - 21 октомври 2022 г.
 
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Прочети още...


Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...