Меню

Длъжностно лице по защита на данните. Статут и задачи. Практически аспекти

Традиционен национален учебен семинар

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
СТАТУТ И ЗАДАЧИ. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

15 - 16 октомври 2020 г.

София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"

Лектори:

Д-р НЕВИН ФЕТИ,
Магистър по право и по защита на националната сигурност, преподавател в Националния институт на правосъдието, в Института по публична информация и в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по защита на информацията
ДЕСИСЛАВА ТОШКОВА-НИКОЛОВА,
Магистър по право, експерт в областта на защитата на личните данни, преподавател в Националния институт на правосъдието по защита на личните данни

УЧЕБНИЯТ СЕМИНАР Е НАСОЧЕН ПРЕДИМНО КЪМ ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА ОСНОВАТА НА:

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 март 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът се прилага пряко във всички държави членки от 25 май 2018 г.
• Приетите през 2019 г. промени в Закона за защита на личните данни.

Целта на учебния семинар е да бъдат изяснени статута, изискванията и задачите на длъжностното лице по защита на данните. Акцентът е поставен върху практическите механизми за организация и изпълнение на задачите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Учебният семинар е предназначен за: лица, изпълняващи задачи като длъжностно лице по защита на данните, както и за администратори на лични данни.


ИЗБЕРЕТЕ:
- Участие в семинара.
- Достъп до видеозапис на семинара.


Учебните семинари се организират и ще бъдат проведени при съблюдаване на всички изисквания за предпазване от Covid-19.
За повече информация, натиснете тук.
  


  • 001
  • 002
  • 0021

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)

УЧЕБНА ПРОГРАМА

15 октомври 2020 г., четвъртък

08.30 - 09.00 ч. Регистрация на участниците в семинара  
09.00 - 09.10 ч. Откриване на семинара Иво Ризов
Директор "Обучение"
09.10 - 10.30 ч. Тема № 1
Определяне на длъжностно лице по защита на данните.
Обхващат се хипотезите на задължително определяне на длъжностно лице по защита на данните, изискванията към длъжностното лице по защита на данните, статутът и задачите на длъжностното лице по защита на данните.
Лектори
Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова
10.30 - 11.00 ч. Кафе-пауза  
11.00 - 12.30 ч. Тема № 2
Задачи по информиране и консултиране на администратора, обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване.
Обхващат се практическите проявления на задачите по информиране и консултиране в аспектите налице ли е обработване на лични данни, определяне на приложимите основания за обработване, прилагане на принципите, свързани с обработването, определяне на качеството, в което действат лицата при обработването и др.
Лектори
Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова
12.30 - 13.30 ч. Обяд  
13.30 - 15.00 ч. Тема № 3
Задачи по управление на сигурността на личните данни.
Обхващат се задачите по надлежно отчитане на рисковете, свързани с операциите по обработване, съобразяване с естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, предоставяне на съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данни и наблюдаването на дейността по извършване на оценката, прилагането на подходящи технически и организационни мерки за сигурност на данните.
Лектори
Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова
15.00 - 15.30 ч. Кафе-пауза  
15.30 - 17.00 ч. Тема № 4
Задачи, свързани със сътрудничеството с надзорния орган.
Обхващат се изискванията за извършване на предварителна консултация с надзорен орган, уведомяване за нарушения на сигурността на личните данни и документиране на всяко нарушение, водене на регистър на дейностите по обработване на лични данни и други форми на сътрудничество при поискване от надзорния орган.
Лектори
Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова

 

16 октомври 2020 г., петък

09.00 - 10.30 ч. Тема № 5
Мониторинг за спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и други разпоредби за защита на данните.
Обхващат се насоки за определяне на приложимите изисквания към дадено обработване на лични данни, насоки за осъществяване на наблюдението за спазване на Регламент (ЕС) 2016/679, други разпоредби за защита на данните на равнище ЕС или държава членка и на политиките на администратора и обработващия лични данни, вкл. провеждането на дейности по повишаване на осведомеността и обучението на персонала, провеждането на одити и участието във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.
Лектори
Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова
10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза  
11.00 - 12.30 ч. Тема № 6
Съдействие при упражняване на правата на субекта на данни.
Обхващат се правата на субекта на данни и действията, които администраторът трябва да предприеме по заявленията за тяхното упражняване.
Лектори
Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова
12.30 - 13.30 ч. Обяд  
13.30 – 15.00 ч. Тема № 7
Предаване на лични данни в трети държави и международни организации.
Обхващат се изискванията за т.нар. трансфер на лични данни и определяне на приложимия правен инструмент за предаване на данните.
Лектори
Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова
15.00 – 15.30 ч. Кафе-пауза  
15.30 – 17.00 ч. Дискусия
Насоки за организиране на работата на длъжностното лице по защита на данните.
Лектори
Невин Фети и Десислава Тошкова-Николова
17.00 ч. Закриване на семинара и раздаване на удостоверенията  

 

ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)


ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ

Цена за участие в семинара:

360.00 лв.

Цената включва: лекции, консултации, учебни пособия,
учебни материали в електронен вид, кафе-паузи, удостоверение за участие в семинар, новата книгата на ИК „Труд и право“ „Защита на личните данни. Методики, препоръки и практически стъпки за прилагане“ и книжката „Иван Вазов - Патриархът”.
 

 

Доплащания

Два обяда 36.00 лв.
Една нощувка в двойна стая в хотел "Централ" **** 66.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Централ" **** 108.00 лв.
Една нощувка на легло в двойна стая в хотел "Росентро" *** 48.00 лв.
Една нощувка в самостоятелна стая в хотел "Росентро" *** 84.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.
В цената на нощувката за хотел "Централ" **** е включена закуска, ползване на джакузи, сауна и парна баня, безжичен Интернет.
В цената на нощувката за хотел "Росентро" *** е включена закуска и безжичен Интернет.

НОВО!
Съдържанието на семинара ще бъде качено на специална on-line платформа.
Вие можете да закупите достъп до видеозаписа на семинара.

- Видеозаписът от семинара ще бъде качен на платформата до 5 работни дни след провеждането му.
- Клиентът ще получи потребителско име и парола за достъп до закупения от него видеозапис.
- Видеозаписът не може да бъде свалян и прехвърлян на други електронни устройства.
- Предоставените парола и код за достъп до видеозаписа могат да бъдат ползвани в едно и също време само от един потребител.
- Клиентът, закупил правото на достъп до видеозаписа на семинара, ще може да ползва съдържанието на семинара в рамките на не повече от един месец.
- Видеозаписът на семинара ще стои на електронната платформа и ще може да бъде ползван до два месеца след провеждането му.

Видеозапис

Цена за видеозапис: 288.00 лв.ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)


ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ

Как да стигна до Конгресен център "Глобус" (Конферентни зали "Европа", "Америка", "Азия" и "Африка") - карта, градски траспорт, паркиране

Хотел "Централ" ****

Хотел "Централ" **** е изцяло нов четиризвезден хотел в центъра на София (бул. Христо Ботев № 52), разположен в непосредствена близост до конферентната зала.

Хотелът разполага сбизнес център, ресторант, лоби-бар, СПА център (джакузи, сауна, парна баня, масажен център), закрит паркинг, безжичен Интернет.

Във всяка стая имателевизор с плосък екран, климатик, мини-бар, безплатен безжичен Интернет, телефон, сешоар и сейф.

Страница в Интернет: www.central-hotel.com

Хотел "Росентро" *** Хотел "Росентро" (новото име на хотел "Ренесанс") *** е тризвезден хотел, който се намира се на пл. "Възраждане", до кръстовището на бул. "Христо Ботев" и бул. "Александър Стамболийски", в непосредствена близост до конферентната зала.

Стаите му разполагат с телефон, телевизор, климатик, мини-бар, сешоар и безжичен/Wi-fi интернет.

Страница в Интернет: http://www.hotel-rocentro.com.
ТЕМА | ПРОГРАМА | ЦЕНИ | ЛОГИСТИКА И НАСТАНЯВАНЕ | ЗАЯВКА | ПОКАНА (PDF)


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ИЛИ ПОКУПКА НА ВИДЕОЗАПИС

Заявка за участие Моля, попълнете заявката тук.
Плащане 1. Чрез банков превод до:
ТБ "ОББ" АД
Разплащателна сметка: BG23UBBS84231010683713
BIC: UBBSBGSF
НКЦ "Решение" ООД
2. В брой в офиса на НКЦ "Решение" ООД на адрес:
София 1000
пл. Македония 1, ет. 7 /сграда на КНСБ/
Краен срок

Крайният срок за превеждане на таксата за участие и получаване на заявката при нас e:
13 октомври 2020 г..

Допълнителна информация Tелефони за организационни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/845-19-64.
Телефони за финансово-счетоводни въпроси: 02/981-13-76, 02/986-27-17 и 088/500-00-08.
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Skype:


ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ИЛИ ПОКУПКА НА ВИДЕОЗАПИС

 


Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...