Меню

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 06

Рубрика: Трудови отношения

За някои трудовоправни въпроси след края на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Стари и нови проблеми на правораздаването по трудови спорове у нас
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 15

Съдържание и връчване на заповедта за дисциплинарно наказание
авторски материал
Автор / източник: Стойна Сербезова
стр. 21

Какви документи е необходимо да предоставя за сключване на трудов договор след съкращение
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 25

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 28


Рубрика: Служебни правоотношения

Новият Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 42


Рубрика: Заплащане и обезщетения

За правото на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради придобито право на пенсия
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 53


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

Инспекцията по труда напомня на работодателите да допълнят оценката на риска, във връзка с обявената епидемична обстановка
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 62

Извършване на оценка на риска
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 64


Рубрика: Социално осигуряване

Какво предвиждат промените в Постановление № 55 на МС от 30.03.2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 71

Относно прилагането на пропорционалност при определяне на минималните осигурителни прагове на работниците и служителите при едностранно установено от работодателя непълно работно време за периода на извънредното положение
авторски материал
Автор / източник: Димитър Бойчев
стр. 74

Указание изх. № 20-00-56 от 31.03.2020 г. на НАП относно сроковете за внасяне на осигурителни вноски по КСО и Наредба № Н-13
Относно срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), и сроковете за подаване на декларация обр. № 6 по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) от самоосигуряващите се лица. административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 76

Осигурен е електронен достъп на работодателите до данни за изплатените до момента компенсации
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 78


Рубрика: Здравно осигуряване

Въвеждане на по-добри условия за изпълнение на болнични и извънболнични дейности за пациентите с необходимост от болнично лечение през 2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 79

 

Социална фактология
стр. 83

"Важно е да знаете"
стр. 86

"Осим Хаим"
стр. 87

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...