Меню

Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 06

Рубрика: Трудови отношения

Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Чавдар Христов
стр. 5

Трудов договор за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 12

Правен лабиринт - Наказания при нарушаване на трудовата дисциплина
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 18

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 23


Рубрика: Служебни правоотнишения

Непрекъсваемост на държавната служба
авторски материал
Автор / източник: Ирена Борисова
стр. 36


Рубрика: Защита на личните данни

Съгласието на работниците и служителите за целите на обработването на личните им данни
авторски материал
Автор / източник: Десислава Кръстева
стр. 47

За размерите на глобите и имуществените санкции за нарушения на правния режим за защита на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 59


Рубрика: Безопастност и здраве при работа

От началото на юни тази година ИА „Главна инспекция по труда“ стартира издаването по електронен път на удостоверения по Закона за обществените поръчки
административна практика
Автор / източник: ИА "ГИТ"
стр. 65


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 67


Рубрика: Социално осигуряване

Промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани на 12 юни 2018 година
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 70

Социално и здравно осигуряване на земеделските стопани и тютюнопроизводителите
авторски материал
Автор / източник: Вержиния Заркова
стр. 76


Социална фактология
стр. 91

"Важно е да знаете"
стр. 94

Скаутски командир
стр. 95

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...