Меню

Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 04

Рубрика: Трудови отношения

Новите правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 5

Промени в Закона за обществените поръчки, които обуславят отстраняването на работодателя от обществена поръчка, когато са извършени нарушения на трудовото законодателство
авторски материал
Автор / източник: Полина Цокова
стр. 11

Правото на обезщетение при неизползван платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 21

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 25


Рубрика: Служебни правоотнишения

Уредбата за декларациите на служителите по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева, доц. д-р
стр. 38


Рубрика: Защита на личните данни

От 25 май 2018 година започва да се прилага Общият регламент за защита на личните данни
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 44

Задължения на обработващите лични данни съгласно изискванията на GDPR
авторски материал
Автор / източник: Десислава Кръстева
стр. 52


Рубрика: Заплащане и правоотношения

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 59


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Преглед на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, в сила от 23 май 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 65


Рубрика: Социално осигуряване

Новите правила в Кодекса за социално осигуряване, свързани с правото на обезщетения на осиновителите на деца до 5-годишна възраст
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 73

Промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и от самоосигуряващите се лица
авторски материал
Автор / източник: Зорница Димитрова
стр. 81


Рубрика: Здравно осигуряване

Задължително здравно осигуряване на самоосигуряващо се лице - пенсионер, собственик на ЕТ или ЕООД
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 87


 

Социална фактология
стр. 91

Важно е да знаете
стр. 94

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...