Меню

Дайджест "Труд и право", 2018 г., кн. 03

Рубрика: Трудови отношения

Дежурство и време на разположение
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 5

Дисциплинарни нарушения и наказания според Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 12

Работникът или служителят не е длъжен да последва предприятието или негово поделение, когато то се премества в друго населено място или местност
авторски материал
Автор / източник: Тодор Томов
стр. 29

Възможно ли е сключването на трудов договор с управител на дружество с ограничена отговорност
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев, Зоя Тодорова
стр. 33

Въпроси и отговори от практиката на МТСП
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 43


Рубрика: Служебни правоотнишения

Професионален опит, който се изисква за заемане на длъжност в държавната адинистрация
авторски материал
Автор / източник: Емилия Александрова
стр. 51


Рубрика: Защита на личните данни

Kакви лични данни се обработват по време на действието и при прекратяването на трудовия договор
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 55


Рубрика: Заплащане и правоотношения

Имам ли право на увеличение на заплатата за работа по време на празници
авторски материал
Автор / източник: Тодор Капитанов
стр. 62


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Pед, начин и периодичност на извършване на оценка на риска
авторски материал
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 65


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Достъп до пазара на труда в Република България на чужденци - граждани на трети държави
авторски материал
Автор / източник: Атанаска Тодорова
стр. 72


Рубрика: Социално осигуряване

Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, в сила от 9 март 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Елка Атанасова
стр. 79

Hови моменти в процедурите за промяна на участието и за прехвърляне на средства от партидата на един в друг пенсионен фонд от същия вид
авторски материал
Автор / източник: Любомира Язаджиева
стр. 82


Рубрика: Здравно осигуряване

Hовите Национални рамкови договори за 2018 година - консенсусна основа за по-добър достъп и качество на медицинската и на денталната помощ
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 88


Социална фактология
стр. 95

Важно е да знаете
стр. 98

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...