Меню

Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 07

Рубрика: Трудови отношения

Практически проблеми на трудовото право, свързани с трудовото възнаграждение
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Работодателят може да въвежда непълно работно време
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 14

Размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ за работниците и служителите в системата на народната просвета
авторски материал
Автор / източник: Емилия Банова
стр. 16


Рубрика: Държавна служба

За заплатите на служителите в държавната администрация
авторски материал
Автор / източник: Невяна Кънева, доц. д-р
стр. 22


Рубрика: Човешки ресурси

Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала
авторски материалл
Автор / източник: Томчо Томов
стр. 31


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Легитимност на комитетите и групите по условия на труд
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 44

Въпроси и отговори по безопасност и здраве при работа
авторски материал
Автор / източник: Кооперация "Експерт консулт" Габрово
стр. 51


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Промени в Закона за признаване на професионални квалификации
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 58

Контрол и административнонаказателна отговорност във връзка с правилата за трудова заетост на чужди граждани в Република България
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 67


Рубрика: Социално осигуряване

За правата и отговорностите в осигуряването
авторски материал
Автор / източник: Ася Гонева
стр. 76

Въпроси и отговори по паричните обезщетения за болест и майчинство
авторски материал
Автор / източник: Нели Вангелова
стр. 82


Рубрика: Здравно осигуряване

Не забравяйте здравноосигурителната си книжка по време на летния отпуск
административна практика
Автор / източник: НЗОК
стр. 88


Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство – 36/2016
административна практика
Автор / източник: МТСП
 

Рубрика: Социална фактология
стр. 91

"Важно е да знаете!"

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...