Меню

Дайджест "Труд и право", 2016 г., кн. 05

Рубрика: Трудови отношения

Практически проблеми на трудовото право, свързани с дисциплинарната и имуществената отговорност на работника или служителя
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 5

Видове отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения, регламентирани в Кодекса на труда
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 13

Кога работодателят уволнява задължително с предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 22


Рубрика: Човешки ресурси

Ученето през целия живот и джендър различията
авторски материал
Автор / източник: Мария Иванова
стр. 24


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Обезщетения за незаконно недопускане или отстраняване от работа, дължими от работодателя
авторски материал
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 32


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка
авторски материал
Автор / източник: Веселин Цоневски
стр. 42


Рубрика: Заетост, квалификация и обучение

Новият Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност
авторски материал
Автор / източник: Атанас Колчаков
стр. 47


Рубрика: Социална интеграция

Още за промените в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на КСО
авторски материал
Автор / източник: Снежана Малакова
стр. 57

Въпроси и отговори по отпускане и изплащане на обезщетенията за безработица
административна практика
Автор / източник: НОИ
стр. 60


Рубрика: Здравно осигуряване

Ново решение на Надзорния съвет на НЗОК в полза на пациентите
авторски материал
Автор / източник: Багряна Маркова, Страшимир Генев, д.м.
стр. 69


Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
административна практика
Автор / източник: МТСП


Приложение
Работата от разстояние – законова уредба, обща характеристика и особености
авторски материал
Автор / източник: Васил Мръчков, проф. д.ю.н.


Рубрика: Социална фактология
стр. 79

"Важно е да знаете!"

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...