Меню

Дайджест "Труд и право", 2015 г., кн. 12

Рубрика: Трудови отношения

Промени в Кодекса на труда във връзка с правото на обезщетениепри при добиване на пенсия в намален размер
авторски материал
Автор / източник: Лариса Тодорова
стр. 5

За някои нови моменти, свързани с правото на платен годишен отпуск
авторски материал
Автор / източник: Мариана Василева
стр. 7

Процедурни правила при извършване на масови уволнения - 2
авторски материал
Автор / източник: Андрей Александров, д-р
стр. 13

Право на социални придобивки, уговорени в ктд, при работа от разстояние
съдебна практика
Автор / източник: Емилия Маркова
стр. 22


Рубрика: Държавна служба

За държавен служител има ограничения и по съребрена линия, и по сватовство
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 25


Рубрика: Човешки ресурси

Кога 2 + 2 ще е равно на 5, или за ефективността на екипната работа
авторски материал
Автор / източник: Вяра Гюрова, Ваня Божилова
стр. 28


Рубрика: Заплащане и обезщетения

Кои са почивните дни през 2016 г. и заплащане на труда, положен по време на официалните празници
авторски материалл
Автор / източник: Жанет Богомилова
стр. 43


Рубрика: Безопасност и здраве при работа

Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2016 г. и задължително застраховане на работещите при условия на трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната
авторски материал
Автор / източник: Калина Петкова
стр. 50


Рубрика: Социално осигуряване

Командироване на служители в рамките на ЕС - практически поглед върху определяне на приложимото осигурително законодателство съгласно европейските правила
авторски материал
Автор / източник: Иван Филчев, Анелия Татарова
стр. 54

Относно правото на „коледна добавка“ към пенсията за декември 2015 г.
авторски материал
Автор / източник: Ваня Никова
стр. 60


Рубрика: Здравно осигуряване

Възстановете здравноосигурителните си права до края на годината
Лицата с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да ги възстановяват двойно по-евтино до 23.12.2015 г. Причината е, че след влизането в сила на промените в Закона за здравното осигуряване, здравните права ще се възстановяват, при условие че се заплатят всички дължими вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както бе досега - 3 години (36 месеца). административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 62

"Важно е да знаете!"

Указател на публикациите в дайджест “Труд и право” през 2015 г.
стр. 84

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...