Меню

Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020 г., кн. 06

Рубрика: Търговци

Заличаване от търговския регистър на съдружник и управител в ООД - противоречиви практически разрешения
авторски материал
Автор / източник: Бистра Николова
стр. 5


Рубрика: Търговски сделки

Договори за кредит и други форми за финансиране, предоставени от финансови институции в условията на извънредната епидемична обстановка
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 17


Рубрика: Облигационни отношения

Преглед на практиката на ВКС, постановена по искове с правно основание чл. 135 от Закона за задълженията и договорите (2019-2020 г.)
авторски материал
Автор / източник: Борислав Ганчев
стр. 23

Особености при прилагането на стопанската непоносимост
авторски материал
Автор / източник: Павлина Иванова
стр. 36


Рубрика: Спорове. Процес. Принудително изпълнение

Зачитане правата на цесионера в изпълнителното производство по ГПК
авторски материал
Автор / източник: Димитър Иванов
стр. 41

Отговорността за вреди при недобросъвестно упражняване на процесуални права
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 54


Рубрика: Обществени поръчки

Подготвителни действия на възложителя за работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“
авторски материал
Автор / източник: Мариана Кацарова
стр. 64

Общ преглед на пределите на компетентност в светлината на обществените поръчки
авторски материал
Автор / източник: Йоана Маринова-Стефанова
стр. 76


 

Информация в плюс
стр. 86

"Осим Хаим"
стр. 87

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...