Меню

Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 09

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Искът по чл. 76 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 5


Условия за общ достъп за подземно паркиране в сгради в съседни урегулирани имоти. Приложение на новата разпоредба на чл. 43, ал. 4 ЗУТ в контекста на действащия законов режим на етажната собственост и разрешенията на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 17Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Определянето на параметрите на концесии, възлагани по реда на Закона за концесиите. Указания, отговори и становища
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 28Рубрика: Земеделски земи

За противо­поставимостта на аренден договор, сключен от съсобственик с миноритарен дял
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 36Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Въпроси и отговори по кадастъра
Изменения в кадастралната карта и кадастралните регистри
авторски материал
Автор / източник: Петя Цурева
стр. 39Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Допустимо ли е упражняването на насилие спрямо дете и спрямо единия родител, защото в младостта на родителите не е имало „джендър“ образование?
авторски материал
Автор / източник: Д-р Сибила Игнатова
стр. 42


Наследяване от низходящи на еднокръвни и едноутробни братя и сестри
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Цветалина Петкова
стр. 53Рубрика: Нотатиални действия. Вписвания

Проблемът с невписаните актове за собственост и създаването на Имотен регистър в Република България
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Красимир Димитров
стр. 58Рубрика: Устройство на територията и строителството

Дейността на консултантите по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията след измененията в закона (обн. ДВ, бр. 16 от 2021 г.)
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 62Рубрика: Авторско право

Kакво представлява „Софтуер като услуга“ (SaaS)
Лицензиране и правна рамка, защита на авторските права и личните данни
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 80


 

Важно за Вас
стр. 94

На учителя с любов
стр. 95

Свързани продукти

ЕПИ Собственост ЕПИ Собственост

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...