Меню

Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 01

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи


Особености в обектите на правото на собственост
Обособяване от съществуващ жилищен имот на нови обекти на правото на собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Рубрика: Земеделски земи

Допустимо ли е възстановяване на незаявени гори и земи от горския фонд с иск срещу общинската служба по земеделие?
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 20

Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Новата наребда за условията и реда за осъществяване на двустранна връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Венцислав Стоянов
стр. 25

Рубрика: Съсобственост. Делба

За ревандикацията на идеална част от недвижим имот между съсобственици
Правната доктрина и съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 29

Публична продан на недвижим имот след съдебна делба
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 44

Практика по нормата
Съдебна практика на ВКС по чл. 33 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 62

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Тема за дискусия
Относно оспорването на припознаването
авторски материал
Автор / източник: Чл.-кор. проф. д.ю.н. Цанка Цанкова
стр. 72

Рубрика: Устройство на територията и строителството

Бележки по Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния съд по конст. д. № 2/2020 г.
(обн. ДВ, бр. 92 от 27.10.2020 г.)
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 81


Важно за Вас
стр. 94

Ако твоето желание не се изпълнява, значи то още не е платено
стр. 95

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...