Меню

Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 10

Рубрика: Счетоводство

Прилагане на метода на собствения капитал при отчитане на инвестиците в бюджетните предприятия
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 5

Финансови активи на разположение за продажба
 авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 13

Финансови предизвикателства - Капиталовият пазар в България
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
стр. 21

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране на представителните разходи по реда на ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 25

Непризнати разходи и приходи от липси на активи и брак на материални запаси
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
стр. 34

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Писмо № 24-00-43 от 27.09.2007 г. на НАП
Относно данъчното третиране за целите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (в сила от 01.01.2007 г.) на сумата, която осигурителят изплаща на осигуреното лице, съгласно чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване, за първия ден на временната неработоспособност.
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 38

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Промени в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 39

За някои проблеми, свързани с третирането по ЗДДС на доставките на недвижими имоти и на вещни права върху тях
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41

Писмо № 91-00-262 от 04.09.2007 г. на НАП
Относно данъчното третиране на доставка на услуги по превоз на стоки и спедиторски, куриерски и пощенски услуги, оказвани във връзка с такъв превоз, когато транспортът преминава през територията на България.
административна практикаа
Автор / източник: НАП
стр. 50

Рубрика: Местни данъци и такси

Местни данъци върху прехвърлителни сделки
 авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 53

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Приобщаване на доказателства, събрани от предходни данъчни ревизии, при извършването на ревизии за установяване на задълженията за осигурителни вноски*
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 58

Рубрика: Застраховане

Гранична застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите в страните от ЕС
 авторски материал
Автор / източник: Александър Стойков
стр. 61

Рубрика: Финансово управление

С новата Наредба № 38 на КФН отношенията между инвестиционните посредници и техните клиенти се институционализират
авторски материал
Автор / източник: Петко Вълков
стр. 65

Бюлетин на инвеститора- Българските финансови пазари между 15 септември и 15 октомври 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
стр. 69

Приложение:

Счетоводно отчитане в строителното предприятие
 авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...