Меню

Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 09

Рубрика: Счетоводство

За връзката между някои от изискванията на търговския закон и закона за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Антон Свраков, д-р
стр. 5
 

По някои въпроси, свързани с определянето на приложимите в България Международни счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Марин Гълъбов
 стр. 17
 

Отчитане на разходите за подобрения и ремонт при наемодател по оперативен лизинг
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
стр. 21
 

Финансови предизвикателства – Хеджиране
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
стр. 26

Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Лихви за просрочие на корпоративни данъци и авансови вноски, съгласно ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Георги Петков
стр. 29

Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Какво представлява системата на плоския данък
авторски материал
Автор / източник: Любка Ценова
стр. 34
 

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на получени парични и предметни награди
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
стр. 37

Рубрика: Данък върху добавената стойност

Специфични моменти при издаването на идентификационен номер на физическите лица по чл. 94, ал. 2 ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 42

Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -1
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 46
 

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -3
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47
 

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси -2
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 47

Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Ревизии и проверки по ДОПК
 авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
стр. 49

Рубрика: Застраховане

Информационен център към гаранционния фонд
авторски материал
Автор / източник: Донка Тилева
стр. 55

Рубрика: Финансово управление

Нови възможности за търговия с финансови инструменти
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 60
 

Четвърта автомобилна директива и българският застрахователен пазар
авторски материал
Автор / източник: Таня Чонкова
стр. 61

Рубрика: Информационен магазин

"Важно е да знаете"

"Две реплики"

Приложение: Данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради, и вещни права върху тях по ЗДДС, в сила от 01.01.2007 г.

Писмо № 91-00-261 от 04.09.2007 г. на НАП
Относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради, и вещни права върху тях по Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2007 г.
административна практика
Автор / източник: НАП

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...