Меню

Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 08

Рубрика: Счетоводство

Префактуриране на консумативните разходи от наемодателя
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
Стр. 5

Въпроси и отговори от практиката по прилагане на новите данъчни закони
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
Стр. 9

Отчитане на договор за суап
авторски материал
Автор / източник: Стоян Дурин, проф. д-р
Стр. 13

Финансови предизвикателства - Суапове
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
Стр. 16

 
Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране в ЕС на преобразуванията на търговски дружества ­ 2
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов
Стр. 19

Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
Стр. 28

 
Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Използване на личното имущество на физическото лице за дейност като едноличен търговец
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
Стр. 34

 
Рубрика: Данък върху добавената стойност

Определяне мястото на изпълнение на транспортните услуги
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
Стр. 39

Доставки по чл. 21, ал. 3 ЗДДС ­ съпоставка между стария и новия ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Росен Русков
Стр. 44

 
Рубрика: Местни данъци и такси

Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси
административна практика
Автор / източник: НАП
Стр. 49

 
Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Значението на новия Граждански процесуален кодекс в данъчно-осигурителния процес
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
Стр. 53

 
Рубрика: Митници. Акцизи

Въпроси и отговори по митническото законодателство
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
Стр. 57

 
Рубрика: Застраховане

Четвърта автомобилна директива и българският застрахователен пазар
авторски материал
Автор / източник: Таня Чонкова
Стр. 61

 
Рубрика: Финансово управление

Промени в уредбата за разкриваната от емитентите на ценни книжа информация и в режима на търгово предлагане, съгласно ЗППЦК
авторски материал
Автор / източник: Димана Ранкова
Стр. 66

Българските финансови пазари между 15 юли и 15 август 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
Стр. 71

 
Рубрика: Информационен магазин

 

 
"Важно е да знаете"

 

 
Вероятно не знаеш

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...