Меню

Дайджест "Финанси и право", 2007 г., кн. 04

Рубрика: Счетоводство

Отчитане на сделките за замяна на земя срещу предоставена от строителното предприятие застроена площ
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
Стр. 5

Отписване на преоценъчен резерв, формиран от надоценка на неамортизируеми активи
авторски материал
Автор / източник: Иван Златков, д-р д.е.с.
Стр. 9

Капиталови инструменти ­ някои специфични особености на отчитането им
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, д.е.с.
Стр. 11

Финансови предизвикателства - Деривативи
авторски материал
Автор / източник: Ваня Борисова
Стр. 17

 
Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Слабата капитализация ­ облекчения и нови ограничения
авторски материал
Автор / източник: Истилиян Симеонов
Стр. 21

 
Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на командировъчните пари, изплатени на лицата по трудови и извънтрудови правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Людмила Мермерска, д-р
Стр. 26

 
Рубрика: Данък върху добавената стойност

Писмо № 93-04-44 от 08.03.2007 г. на МФ
административна практика
Автор / източник: МФ
Стр. 32

Писмо № 93-04-45 от 08.03.2007 г. на МФ
административна практика
Автор / източник: МФ
Стр. 41

 
Рубрика: Местни данъци и такси

Облагане с данък на превозни средства, спрени от движение
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
Стр. 49

 
Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Компетентни органи при данъчно-осигурителния контрол
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, д-р
Стр. 53

 
Рубрика: Митници. Акцизи

Промени в митата, продиктувани от членството на България в Европейския съюз
административна практика
Автор / източник: Агенция "Митници"
Стр. 58

 
Рубрика: Застраховане

Извършване на дейност от български застрахователи на територията на Европейския съюз и на застрахователи от ЕС ­ в България
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
Стр. 64

 
Рубрика: Финансово управление

Финансиране на проекти от европейските Структурни фондове
административна практика
Автор / източник: МФ
Стр. 73

Българските финансови пазари между 15 март и 15 април 2007 г.
авторски материал
Автор / източник: ик "Елана"
Стр. 78

 
Рубрика: Информационен магазин

Напътствия за живота от Далай Лама

"Важно е да знаете"

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...