Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2022 г., кн. 09

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на бизнес комбинация между предприятия под общ контрол
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Отклонението от данъчно облагане като заплаха за фискалната сигурност на държавата
авторски материал
Автор / източник: Недялка Петрова
стр. 19


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на доходите, придобити по граждански договор от граждани на Украйна, осъществяващи трудова дейност на територията на България
авторски материалл
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 28


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на промените в ЗДДС, направени посредством измененията в Закона за държавния бюджет за 2022 година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32

Приложение на ЗДДС и Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. относно изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 44

Актуално
От 1 октомври тази година НАП ще промени автоматично идентификационните номера по ЗДДС на някои физически лица
Автор / източник: НАП
стр. 53


Рубрика: Местни данъци и такси

Преглед на последните промени в местните такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 54


Рубрика: Финансово управление и контрол

Електронно сключване на договор за ипотечен кредит и отражението му при вписването на ипотеки
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Коцев
стр. 58


Делова информация
стр. 75

Информационен преглед
стр. 82

Ех, ако можех да бъда...
стр. 83

 

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...