Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2022 г., кн. 06

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Отчитане на гаранционните депозити при договори за наем или лизинг
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 22

Указание на Министерство на финансите относно счетоводното и данъчно третиране на компенсациите за небитови крайни клиенти на електрическа енергия за периода 01.12.2021 - 31.12.2021 г.
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 28


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на договори за оперативен лизинг при лизингополучателите, съгласно МСС
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 31


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при данъчното третиране на доходите от лихви след 1 април 2022 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 36


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 1/2022
Ред за корекции на грешно съставени документи
авторски материал

Автор / източник: Мина Янкова
стр. 40

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 2/2022
Корекция на погрешно съставена фактура, в която е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен
авторски материал

Автор / източник: Мина Янкова
стр. 46

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 3/2022
Корекция на погрешно съставен протокол, в който е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен
авторски материал

Автор / източник: Мина Янкова
стр. 49

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 4/2022
Корекция на фактури, документиращи сделка, обявена за нищожна
авторски материал
Автор / източник: Мина Янкова
стр. 52

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 5/2022
Корекция на фактури при разваляне на доставката
авторски материал

Автор / източник: Мина Янкова
стр. 54


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 57


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нови правила за определяне на законната мораторна лихва в частното право
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 62


 

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Меморандум на едно дете
стр. 79

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...