Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2022 г., кн. 05

Рубрика: Счетоводство и одит

Практически указания на Министерството на финансите относно счетоводното отчитане и данъчното третиране на механизма на предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 1 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: ИК "Труд и право"
стр. 5

Счетоводно отчитане на събитията, настъпили след датата на изготвяне на годишния финансов отчет
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 34


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи - Въпроси и отговори - 1
Българско дружество осъществява дейността си в два производствени обекта в гр. София, намиращи се на разстояние 15 км един от друг.
авторски материал

Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 46

Данъчно третиране по ЗКПО на социалните разходи - Въпроси и отговори - 2
Дружество е работодател, който е осигурил на служителите си доброволно здравно осигуряване по смисъла на чл. 204, ал. 1, т. 2, б. „а“ ЗКПО.
авторски материал

Автор / източник: Цветана Янкова
стр. 49


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане на едноличен търговец при прекратяване на търговската дейност и заличаване на същия в търговския регистър
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 53


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите положения в ЗДДС, свързани със специалните режими на обслужване на едно гише
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 57


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Тълкувателно решение № 5 от 29.03.2021 г. на ВАС по т. д. № 7/2019 г. относно обхвата на отговорността по чл. 19, ал. 1 и ал. 2 ДОПК на третото задължено лице
съдебна практика
Автор / източник: ВАС
стр. 65


Рубрика: Финансово управление и контрол

Апорт на криптовалута в капитала на търговско дружество
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 72


 

Делова информация
стр. 87

Информационен преглед
стр. 94

Големият смисъл на малките неща в живота
стр. 95

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...