Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 11

Рубрика: Счетоводство и одит

Разпределяне на дивидент и скрито разпределение на печалбата, през призмата на счетоводното и данъчното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Промени, свързани с прилагането на данъчното облекчение за доброволно осигуряване и застраховане за 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 22


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За възможността за фактуриране от доставчика на начислен от органите по приходите ДДС и ползването му като данъчен кредит от получателя на доставката
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 31

Данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на услуги по отдаване под наем на търговски обект, собственост на физическо лице
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 40


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Разсрочване и отсрочване на публични задължения
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 45


Рубрика: Застраховане

Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“
авторски материалл
Автор / източник: Теодора Дичева
стр. 51

Заповед № РД-01-289 от 25.10.2021 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2022 г.
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 57


Рубрика: Финансово управление и контрол

Държавата и общините като кредитор в производството по несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Нели Маданска
стр. 60

 

Делова информация
стр. 79

Информационен преглед
стр. 86

Чашата не променя вскуса на кафето
стр. 87

 

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...