Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 10

Рубрика: Счетоводство и одит

Годишно счетоводно приключване – основни процедури и действия
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Допълване на реда за използване на надвнесен корпоративен данък
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 22Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Особености при облагане и деклариране по реда на ЗДДФЛ на доходите от наем
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 27Рубрика: Данък върху добавената стойност

Право на частичен данъчен кредит при извършване на облагаеми и освободени доставки на недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 41Рубрика: Местни данъци и такси

Местни такси, събирани по реда на ЗМДТ
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Ганета Минкова
стр. 44Рубрика: Застраховане

Застраховането и новите технологии
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 50Рубрика: Финансово управление и контрол

Промени в Закона за държавния бюджет за настоящата 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 59


Правен режим на дружествата със специална инвестиционна цел и дружествата за секюритизация
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 65ПРИЛОЖЕНИЕ

Новите правила за дистанционни продажби на стоки и услуги на данъчно незадължени лица в Европейския съюз
авторски материал
Автор / източник: Валентина Василева


Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Приказка за двете делви
стр. 87

Свързани продукти

ЕПИ Счетоводство и данъци ЕПИ Счетоводство и данъци

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...