Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 09

Рубрика: Счетоводство и одит

Изменения на МСФО 9, МСС 39, МСФО 7, МСФО 4 и МСФО 16 – „Реформа на базовите лихвени проценти – фаза 2“
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 5


Особености на счетоводното отчитане на юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 17Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на доходи от лихви, такси и бонуси във връзка с регистрация на физическо лице в платформа за споделено кредитиране
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 29Рубрика: Данък върху добавената стойност

Въпроси и отговори, свързани с данъчната основа на доставките
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32


Из практиката на НАП
Регистриране и отчитане на продажби на стоки чрез автомат на самообслужване при заплащане чрез ПОС терминал
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 41Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Възстановяване и прихващане на недължимо платени суми по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Ганета Минкова
стр. 46Рубрика: Финансово управление и контрол

Отговорността за вреди по чл. 79, ал. 9 от Закона за кредитните институции
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 54Делова информация
стр. 75

Информационен преглед
стр. 82

На учителя - с любов
стр. 83

Свързани продукти

ЕПИ Счетоводство и данъци ЕПИ Счетоводство и данъци

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...