Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 08

Рубрика: Счетоводство и одит

Дружеството по Закона за задълженията и договорите като предприятие от гледна точка на счетоводното и данъчното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Счетоводно третиране на криптовалутата по реда на МСС
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 18Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 28Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Облагане доходите на физически лица от дейност като свободна професия
и извънтрудови правоотношения
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 38


Из практиката на НАП
Определяне на облагаемата данъчна основа за доходите на лице, упражняващо свободна професия
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 45Рубрика: Данък върху добавената стойност

Облагане с ДДС на доставките на ресторантьори и на кетъринг фирми
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 48


Из практиката на НАП
Данъчно третиране на доставки на услуги съгласно ЗДДС и определяне на данък при източника за начислени авторски и лицензионни възнаграждения по реда на ЗКПО
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 50Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Парични наказания и гражданскоправни санкции по ЗАНН
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Ганета Минкова
стр. 56Рубрика: Финансово управление и контрол

Правни ефекти при спиране предлагането на срочни депозити от банките
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 63

 

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

Дървото на проблемите
стр. 79

 

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...