Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 07

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводни аспекти на преобразуванията по реда на Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Из практиката на НАП
Данъчно третиране на авансово разпределен дивидент от печалбата за текущата година
админситративна практика
Автор / източник: Национална агенция за приходите
стр. 28Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Какви санкции могат да се налагат при неспазване на някои от разпоредбите в ЗДДФЛ през 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 33Рубрика: Данък върху добавената стойност

Облагане с ДДС на доставките на туристически услуги без нощувка или с настаняване, но включващи и предоставени услуги със собствени средства
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 44Рубрика: Местни данъци и такси

Особености на таксата за битови отпадъци
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Ганета Минкова
стр. 50Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

Преглед на тълкувателните решения на ВАС относно прилагането на разпоредбите на чл. 19, чл. 220 и чл. 221 ДОПК
авторски материал
Автор / източник: Биляна Гецова
стр. 56Рубрика: Мита. Акцизи

Какви промени настъпиха след BREXIT в митническото оформяне на стоките
авторски материал
Автор / източник: Ирена Ставрева
стр. 64

 

Делова информация
стр. 73

Информационен преглед
стр. 82

Кога е време да започнеш да се наслаждаваш на живота?
стр. 83

 

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...