Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 06

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно отчитане на отстъпките за клиенти за по-ранно плащане по реда на НСС и МСС
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.,
стр. 5


Административни санкции, налагани за неспазване на счетоводното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 10Рубрика:
Корпоративно подоходно облагане

На 30 юни 2021 година изтича срокът за деклариране и внасяне на годишните данъци по ЗКПО, и за подаване на годишния отчет за дейността/статистическия отчет
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева, Цветана Янкова
стр. 16Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица


Особености при извършване на корекции в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 21Рубрика: Данъ
к върху добавената стойност

Новият режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в сила от 1 юли 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 32


Прилагане на ставката от 9 на сто ДДС при доставка на храни и напитки – НАП
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 48Рубрика: Данъчно-осигурителен процес


Правна уредба в ДОПК, с която се въвеждат изискванията на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Ганета Минкова
стр. 54Рубрика:
Финансово управление и контрол

Промени в изискванията към лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ на кредитните институции
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 62Делова информация
стр. 71

Информационен преглед
стр. 78

Историята на молива – Паулу Коелю
стр. 79

 

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...