Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 05

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводни и данъчни аспекти на търговията през интернет
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Из практиката на НАП
Данъчно третиране на социалните разходи за транспорт на работници и служители, във връзка с прилагането разпоредбите на ЗКПО
административна практика
Автор / източник: МТСП
стр. 26Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Ползване на данъчно облекчение за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот от физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 30Рубрика: Данък върху добавената стойност

Доставки на стоки, улеснявани чрез електронен интерфейс
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 38Рубрика: Местни данъци и такси

Облагане с данък върху прехвърлителните сделки по реда на ЗМДТ –
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Ганета Минкова
стр. 55Рубрика: Застраховане

Някои важни правни положения в решенията на ВКС, свързани с приложението на Кодекса за застраховането през периода 2016-2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Поля Голева
стр. 58Рубрика: Финансово управление и контрол

Новата технологична парадигма „Интернет на нещата” (Internet of Things – IoT) –
авторски материал
Автор / източник: Д-р Росен Балтов
стр. 69


 

Делова информация
стр. 78

Информационен преглед
стр. 86

Легендата за Уолдорф Астория – истина или измислица
стр. 87

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...