Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 04

Рубрика: Счетоводство и одит

Изисквания и срокове за подаване на годишните отчети за дейността за 2020 година –
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Из практиката на МФ
Указание УК-1 от 02.03.2021 г. относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от Covid-19
административна практика
Автор / източник: МФ
стр. 10


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Новият образец на данъчна декларация по чл. 87а и чл. 88 ЗКПО
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 29Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2020 година и какво е важно да знаем при нейното попълване и подаване
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 38Рубрика: Данък върху добавената стойност

Нови положения, свързани с дистанционните продажби на стоки по „режим в Съюза”
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 48


Преглед на промените в Наредба № Н-18, произтичащи от измененията в ЗДДС
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 71Рубрика: Финансово управление и контрол

Завършване на безкасовото плащане
авторски материал
Автор / източник: Д-р Борислав Найденов
стр. 85


 

Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Закони на щастието
стр. 87

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...