Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2021 г., кн. 03

Рубрика: Счетоводство и одит

Счетоводно третиране на изплащаните компенсации и помощи, предоставяни с цел запазване на заетостта
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Счетоводно отчитане по реда на МСС на междуфирмени безлихвени заеми
авторски материал
Автор / източник: Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
стр. 25


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

За удължените срокове относно годишното счетоводно и данъчно приключване, включително за 2020 година
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 34


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Актуални въпроси, свързани с облагането на физическите лица – земеделски стопани
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 43


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Преглед на промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 9 февруари 2021 година
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 51

Какво предвиждат промените в ЗДДС, засягащи фискалните устройства и СУПТО
авторски материал
Автор / източник: Беата Петрова
стр. 59


Рубрика: Местни данъци и такси

Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през февруари 2021 г.
авторски материал
Автор / източник: Проф. д-р Ганета Минкова
стр. 66


Рубрика: Финансово управление и контрол

Несеквeстируемост на средствата, отпускани по реда на Постановление № 325 на МС от 26.11.2020 г. и Постановление № 218 на МС от 17.08.2020 г.
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 72

 

Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Предимствата на жената
стр. 87

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...