Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 10

Рубрика: Счетоводство и одит

Особености на счетоводното отчитане в хотелиерската и ресторантьорската дейност
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Усъвършенстване на режима на слаба капитализация, в случаите когато финансов лизинг/банков кредит са гарантирани или обезпечени едновременно от лизингополучател/кредитополучател и от свързано лице
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 25


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, свързани с попълването на справките по чл. 73, ал. 1 и ал. 6 ЗДДФЛ
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 32


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Правото на данъчен кредит и неговите корекции при отписване на невъведен в експлоатация дълготраен актив, за който правото е упражнено
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 42


Рубрика: Местни данъци и такси

Преглед на последните промени в Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 59


Рубрика: Застраховане

Застрахователната защита през новата учебна година
авторски материал
Автор / източник: Невена Радлова
стр. 64


Рубрика: Финансово управление и контрол

Нова правна уредба на бюрата за обмяна на виртуални валути и доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 70


Делова информация
стр. 80

Информационен преглед
стр. 86

Десет златни цитата - Алберт Айнщайн
стр. 87

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...