Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2020 г., кн. 06

Рубрика: Счетоводство и одит

Отчитане и представяне на невнесения капитал по реда на Международните счетоводни стандарти
авторски материал
Автор / източник: Бойка Брезоева, доц. д-р, д.е.с.
стр. 5

Електронните магазини - законова уредба и изисквания на счетоводното и данъчното законодателство
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 12


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Данъчно третиране на субсидиите, предоставяни на земеделските стопани
авторски материал
Автор / източник: Лорета Цветкова
стр. 25

Необходими условия за ползване на данъчно облекчение при получаване на субсидия и удържане на окончателен данък от ДФ „Земеделие“
административна практика
Автор / източник: НАП
стр. 33


Рубрика: Данък върху добавената стойност

За задължителната регистрация по ЗДДС при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв. в рамките на (до) два месеца и определяне на данъчните задължения в такива ситуации
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 36


Рубрика: Местни данъци и такси

Местни имуществени данъци
авторски материал
Автор / източник: Ганета Минкова, проф. д-р
стр. 45


Рубрика: Данъчно-осигурителен процес

По някои въпроси на делегирането и заместването
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
стр. 52

Законови промени за преодоляване на последиците от мерките и ограниченията, във връзка с COVID-19
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 64

 

Делова информация
стр. 72

Информационен преглед
стр. 78

"Осим Хаим"
стр. 79

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...