Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2019 г., кн. 01

Рубрика: Счетоводство и одит

Промените в Закона за счетоводството, свързани с приложимата счетоводна база и опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС
авторски материал
Автор / източник: Велин Филипов, д.е.с.
стр. 5


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Преглед на промените в ЗКПО за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 13


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 25


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите постановки в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 39


Рубрика: Мита. Акцизи

Преглед на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Асен Асенов, Александър Раков
стр. 59


Рубрика: Финансово упралвние и контрол

Основни политики и параметри, заложени в Закона за държавния бюджет за 2019 година
авторски материал
Автор / източник: Веселка Донкова
стр. 73

Държавен бюджет на Република България за 2019 г. (извлечение)
нормативен акт
стр. 83

Делова информация
стр. 87

Информационен преглед
стр. 98

 

Акценти

Актуални проблеми на гражданския изпълнителен процес

Голяма новина за всички наши клиенти и приятели - юристи!

Прочети още...

Книга-годишник Трудови отношения - 2023

За всички специалисти по труд и човешки ресурси, за експерти от структурите на МТСП, за счетоводители и юристи по трудово право, за работодатели и синдикалисти.

Прочети още...

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...