Меню

Дайджест "Счетоводство, данъци и право", 2016 г., кн. 05

Рубрика: Счетоводство и одит

Публичност на финансовите отчети, в съответствие с изискванията на новия Закон за счетоводството
авторски материал
Автор / източник: Христо Досев, д.е.с.
стр. 5

Отчитане на разходите за подобрение на нает актив и разчетите при връщане на актива поради прекратяване на договора
авторски материал
Автор / източник: Евгени Рангелов
стр. 17


Рубрика: Корпоративно подоходно облагане

Промени в данъчното третиране по ЗКПО на дивидентите за 2016 година
авторски материал
Автор / източник: Анета Георгиева
стр. 23


Рубрика: Данъци върху доходите на физическите лица

Необлагаеми доходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
авторски материал
Автор / източник: Евгения Попова
стр. 31


Рубрика: Данък върху добавената стойност

Новите освободени доставки съгласно приетите промени в ЗДДС, в сила от началото на 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Милена Кирилова
стр. 44

Третиране по ЗДДС на ситуации, при които се осъществяват сделки със стоки между четири данъчно задължени лица, на които съответства само един вътреобщностен превоз
авторски материалл
Автор / източник: Ивайло Кондарев
стр. 49


Рубрика: Местни данъци и такси

Последните промени в Закона за местните данъци и такси и новият данък върху таксиметровия превоз на пътници
авторски материал
Автор / източник: Красимира Узунова
стр. 55


Рубрика: Данъчно-осигурителен кодекс

Ревизиите по реда на чл. 122 допк или за облагането „по аналог“
авторски материал
Автор / източник: Ваня Димитрова
стр. 59


Рубрика: Застраховане

Приложимост на тълкувателните разяснения, дадени в Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. на ВКС по т. д. № 1/2014 г., ОСТК, при действието на новия Кодекс за застраховането
авторски материал
Автор / източник: Красимир Машев
стр. 69


Рубрика: Финансово управление

Последните промени в Закона за банковата несъстоятелност
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 80

 

Приложение
Данъчни последици на гражданската нищожност при данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тихолов
 

Рубрика: Делова информация

Рубрика: Информационен преглед

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...