Меню

Преглед на промените в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през месец август 2020 година

Коментар

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 09

С Постановление № 217 на Министерския съвет от 17.08.2020 г. (обн. „Държавен вестник“, бр. 74 от 21.08.2020 г.) са приети изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС). Значителна част от промените в наредбата произтичат от измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., в сила от 01.01.2020 г., и имат за цел привеждане на разпоредбите на наредбата в съответствие с тези на нормативния акт от по-висша степен.

Направени са и някои промени, свързани с прецизиране на действащите текстове на наредбата, както и изменения и допълнения, касаещи отпускането и изплащането на пенсиите във връзка с прилагането на европейски регламенти и международни договори, които имат предимно редакционен характер.

Важно е да се има предвид, че ПМС № 217 от 17.08.2020 г. влиза в сила от 01.01.2020 г., с изключение на разпоредбите на чл. 10, ал. 8 и 9 НПОС, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

......

Елка АТАНАСОВА, началник на отдел „Методология на отпускане на пенсиите“ в Дирекция „Пенсии“ в Централно управление на НОИ

____________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 09/2020 г. на списание „Труд и право”, както и в ЕПИ „Труд и социално осигуряване”.

Акценти

Търговски представител на ИК „Труд и право“

В трудното време, в което живеем – предлагаме решение:

Прочети още...

Учебна програма „Пролет 2023“

Всички семинари до август 2023 г. на едно място!

Прочети още...

Нова година – Ново издание

"Новото данъчно законодателство през 2023 година"

Прочети още...

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...